گلستان

دوشنبه 30 فروردین 1400
قدردانی سخنگوی دولت از عملکرد رسانه ای جمعیت هلال احمر برای پوشش «دستاوردهای سایر دستگاه های اجرایی در فضای رسانه ای»
از سوی ریاست جمهوری اعلام شد:

قدردانی سخنگوی دولت از عملکرد رسانه ای جمعیت هلال احمر برای پوشش «دستاوردهای سایر دستگاه های اجرایی در فضای رسانه ای»

سخنگوی دولت در نامه ای خطاب به رئیس جمعیت هلال احمر، در خصوص حمایت از دستاوردهای سایر دستگاه های اجرایی در فضای رسانه ای، این جمعیت را جزو فعالترین دستگاه ها ارزیابی کرد.