گلستان

دوشنبه 30 فروردین 1400
مربی 800 نجات غریق بوده ام/ فوت و فن امداد در سیلاب به روایت غواص بین المللی استان گلستان
در گفتگو با شهروند آنلاین:

مربی 800 نجات غریق بوده ام/ فوت و فن امداد در سیلاب به روایت غواص بین المللی استان گلستان

«حسین بیکی» در 24‌سال فعالیت مستمر خود در هلال‌احمر به بیش از 800نفر آموزش شنا داده و دوره‌های تخصصی امداد در سیلاب و نجات غریق و… برای امدادگران برگزار کرده است.