گلستان

سه شنبه 19 اسفند 1399
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در بازدید از اجرای طرح ملی یاس: توانمند سازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با همکاری دستگاه های اجرایی میسر است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در بازدید از اجرای طرح ملی یاس: توانمند سازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با همکاری دستگاه های اجرایی میسر است

مدیر کل و معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان به همراه مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در بازدید از روند برگزاری دوره های آموزشی مددجویان کمیته امداد غرب استان با عنوان طرح ملی یاس ابراز رضایت کردند.