گلستان

سه شنبه 29 مهر 1399
آیا اثر ملاتونین در رژیم درمانی کرونا ویروس به اثبات رسیده است؟

آیا اثر ملاتونین در رژیم درمانی کرونا ویروس به اثبات رسیده است؟

ملاتونین هورمونی است که بدن به صورت طبیعی تولید می کند. همچنین این هورمون به شکل مکمل در دسترس است. ملاتونین طبیعی اساساً توسط غده پینه آل (صنوبری) در مغز تولید می شود. مغز علائم مرتبط با نور و تاریکی را از طریق شبکیه چشم دریافت می کند و سپس با ارسال آن ها به ساعت زیستی مغز، غده صنوبری ترشح هورمون ملاتونین را افزایش می دهد. ملاتونین اعمال بسیاری در بدن انجام می دهد، اما بیشتر به دلیل حفظ ریتم های شبانه روزی جهت تنظیم ساعت خواب و بیداری مصرف می شود.